Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 17 stycznia 2014

Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z reprezentantami organizacji studenckich

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie w którym wzięło udział wielu reprezentantów organizacji studenckich:
  • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej  (PSRP)
  • Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS)
  • Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP)
  • Studenckiego Forum Business Centre Club (SFBCC)
  • Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Polan 
  • Forum Młodych Lewiatan, 
  • ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa)
  • Erasmus Student Network (ESN)
  • BEST (Board of European Students of Technology)
  • AIESEC.
 Prof. Lena Kolarska-Bobińska: ...W tworzeniu nowych rozwiązań służących studentom i doktorantom muszą brać udział sami zainteresowani...Chciałabym żeby nasze spotkania miały formę cykliczną, wtedy łatwiej będzie nam znaleźć te najkorzystniejsze dla was rozwiązania...Musimy zadbać o transparentny system informacji o kondycji uczelni...Przyszli studenci powinni wybierać takie uczelnie, które są w stanie zapewnić im odpowiednią jakość kształcenia. Decyzję ułatwi im strona internetowa, która powstanie do końca tego roku. Znajdą się na niej niezbędne informacje o szkołach publicznych i niepublicznych... Więcej: MNiSW

Brak komentarzy: