Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 24 stycznia 2014

Zaczęło się zwalnianie niewyhabiltowanych adiunktów

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wyznacza na zrobienie habilitacji 8 lat. 

W obronie jednego z nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Zbigniew Stala, powstała petycja, pod którą podpisało się ponad 40 studentów i doktorantów.

W ocenie władz Uczelni to osoba, która nie spełniła wymagań ustawy, bo z habilitacją zwlekała 15 lat. Pomysłodawcą petycji jest doktorant Jakub Rudnicki, według którego dr Stala jest świetnym dydaktykiem, w stosunku do którego władze powinny zastosować wyjątek.

Na razie zwolnienia otrzymało 14 adiunktów a o losach kolejnych 13 zdecydują dziekani na poszczególnych wydziałach...

Więcej: Radio Olsztyn

Brak komentarzy: