Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 21 stycznia 2014

Komu mają przyśpieszyć karierę naukową Diamentowe Granty?

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska ogłasza trzecią edycję konkursu dla opiekunów naukowych, promotorów lub promotorów pomocniczych:...Młodzi zdolni ludzie powinni jak najwcześniej rozpoczynać pracę nad własnymi projektami naukowymi i realizować je pod opieką doświadczonych uczonych. Wówczas mamy szansę na odkrycie i wspieranie talentów badawczych...

Do konkursu o Diamentowy Grant mogą zostać zgłoszone projekty badawcze prowadzone przez absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.

Przy ocenie wniosków brany jest pod uwagę  dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców!

Więcej: Wrota Podlasia

Brak komentarzy: