Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 18 stycznia 2014

Ewa Kostarczyk: Wychowawcy elit. Czy recepty na zdobywanie stanowisk zapewnią jakość nauce i dydaktyce?


Ewa Kostarczyk:...Na reformę szkolnictwa wyższego i nauki czekano od wielu lat, ponieważ polski system szkolnictwa wyższego i nauki pozostawał praktycznie w niezmienionym kształcie od okresu PRL-u. Z pewnością w ostatnich latach dokonano istotnych zmian....
... Teoretycznie, wprowadzane zmiany powinny wpływać na warunki i treść pracy dydaktyków. Z wielu wypowiedzi środowiska akademickiego nie wynika jednak, aby ustanowione zmiany wpłynęły na dotychczasowe funkcjonowanie uczelni, a wielu nauczycieli akademickich nadal kontestuje ich zasadność...

Uczelnia nie tylko przysposabia do zawodu

Problematyka wychowawczego aspektu uczelni, wychowawczej roli nauczyciela akademickiego jest we współczesnym dyskursie konsekwentnie pomijana, a rola nauczyciela akademickiego jest sprowadzana do kształcenia zawodowego. Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga od nauczyciela akademickiego istotnego dorobku naukowego, udokumentowanego wysokiego wskaźnika Hirscha, publikacji artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku IF, wyjazdów na konferencje naukowe itp. Dobrze, że w ustawie brak wytycznych co do oczekiwanego światopoglądu nauczycieli akademickich, jednak całkowite pomijanie ich roli jako wychowawców elit, czyli grup osób wykształconych na poziomie akademickim, znamionuje negatywne procesy dokonujące się w społeczeństwie ponowoczesnym, nastawionym na profesjonalizację, a zaniedbującym wartości humanistyczne...

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Brawo! Pani Ewa Kostarczyk założyła bloga IH żeby mogła sama o sobie pisać.