Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 26 lipca 2010

Najnowsza siatka płac na UAM w Poznaniu

Według porozumienia z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomiędzy Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanymi przez:
mgr Krystynę Andrzejewską – Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM w Poznaniu dr Wojciecha Kamińskiego– Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM w Poznaniu, siatka płac nauczycieli akademickich prezentuje się następująco:

profesor zwyczajny: 6.320 zł = 2,025.65 USD = 1,567.14 EUR

docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 4.720 zł = 1,514.75 USD = 1,171.00 EUR

starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora 4.320 zł = 1,385.37 USD = 1,071.63 EUR

asystent: 2.820 zł = 903.929 USD = 699.347 EUR

Te dane mówią wiele same za siebie. Dla porównania warto jednak zerknąć jak kształtują się legalne zarobki w krajach Unii Europejskiej której jesteśmy członkiem.