Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 29 czerwca 2012

Ewaluacja jednostek naukowych odroczona

Prezydent Bronisław Komorowski wspaniałomyślnie podpisał nowelizację przepisów wprowadzające ustawy reformujące system nauki, która przesuwa o rok (do końca września 2013 r.) datę oceny jednostek naukowych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych został powołany w 2010 r.w ramach reformy szkolnictwa wyższego i miał być organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego oceniającym pracę wszystkich jednostek naukowych, a więc m.in. instytutów PAN, instytutów badawczych i niektórych wydziałów uczelni.

WIĘCEJ

Czas to pieniądz jak mówi przysłowie. Pieniądze unijne masywnie wędrują więc w ręce mało mobilnych wyhabilitowanych po znajomości kunktatorów.

I tak już zostanie. Minister Kudrycka miała kartę zarówno konieczności jak i poparcia reformatorskich grup akademickich. Skończyło się jak zwykle forsą dla PRL-owskich elit w wieku przed i po-emerytalnym. Są nietykalni, wyznaczają standardy i na zawsze będą dobierać sobie ludzi, którzy będą chronić ich tytułów, dopisywać do publikacji i uczestniczyć w tworzeniu polskich elit intelektualnych..

Brak komentarzy: