Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 19 czerwca 2012

Planowane posiedzenia komisji sejmowych 22.06.2012

22 czerwca godz. 10

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 484) w zakresie: 1. część budżetowa 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: a) dochody i wydatki; b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych; c) budżet środków europejskich. 2. część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 20. Referują: Prezes Urzędu Patentowego RP, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, koreferuje poseł Ryszard Zawadzki. 3. część budżetowa 64 - Główny Urząd Miar: a) dochody i wydatki; b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, c) budżet środków europejskich. 4. część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 60. Referują: Prezes Głównego Urzędu Miar, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, koreferuje poseł Ryszard Zawadzki.

Brak komentarzy: