Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 9 czerwca 2012

Czy prof. dr hab Daria Nałęcz ma cokolwiek do powiedzenia?

Uczelnia Łazarskiego zgromadziła przedstawicieli ministerstw edukacji i szkolnictwa wyższego, rektorów warszawskich uczelni niepublicznych i publicznych, pracodawców aby zmierzyli się z zarzutem o niskiej jakości kształcenia studentów oraz brakiem przygotowania ich do skutecznego konkurowania na rynku pracy:

prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – rektor Uczelni Łazarskiego
prof. dr hab. Andrzej Eliasz – rektor SWPS
prof. dr hab. Witold Bielecki – rektor Akademii Leona Koźmińskiego
prof. n. dr hab. Daria Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wojciech Szewko – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club
dr Andrzej Malinowski - prezydent Pracodawców RP.

W poszukiwaniu odpowiedzi m.in. na takie pytania: jakie są przyczyny kryzysu kształcenia w Polsce; czy uczelnie wyższe są odpowiedzialne za bezrobocie wśród studentów? głosów było wiele i jak zwykle nie znaleziono żadnych rozwiązań. Co ciekawe, próbowano winą obarczyć studentów:

Prof. Andrzej Eliasz, rektor SWPS:...Kandydaci na studia z założenia są osobami dorosłymi. Powinni sprawdzać, jakie szanse da im dany kierunek studiów. Do tej pory było tak, że wszyscy absolwenci dostawali pracę po studiach. Teraz perspektywa się zmieniła i panuje ogromne bezrobocie wśród absolwentów...Uważam, że określenie o oszukaniu jest fałszywe, ponieważ zakłada, że ludzie są nieświadomi swoich wyborów. My kandydatom uświadamiamy, jakie kierunki mogą być z punktu ich zainteresować najlepsze. Trzeba się zastanowić, czy system edukacji nie oszukuje ich uczestników, czyli zarówno studentów, jak i pracowników. Według mnie tak, chociażby dlatego, że nie ma prognoz, które by mówiły o przyszłościowych zawodach za lat kilka czy kilkanaście...


WIĘCEJ

Brak komentarzy: