Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 21 czerwca 2012

Planowane posiedzenia komisji sejmowych 27.06.2012

27 czerwca 2012 (środa) godz. 10:00, sala 114/bud. Kancelaria Prezydenta - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r. (druk nr 485) w zakresie działania Komisji. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 484) w zakresie: - części budżetowej 30 - Oświata i wychowanie, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) budżet środków europejskich, e) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych; - referują: Minister Edukacji Narodowej, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli; - koreferuje poseł Lech Sprawka, - części budżetowej 28 – Nauka, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) budżet środków europejskich, e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym; części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 730 – Nauka, dochody i wydatki, dotacje celowe; państwowego funduszu celowego - Fundusz Nauki i Technologii Polskiej; agencji wykonawczych: a) Narodowe Centrum Nauki, b) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; - referują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli; - koreferuje poseł Witold Czarnecki, - części budżetowej 38 - Szkolnictwo wyższe, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) budżet środków europejskich, e) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych, f) programy wieloletnie w układzie zadaniowym; części budżetowej 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 31 i 69, części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 803 - Szkolnictwo wyższe, dochody i wydatki, dotacje celowe; - referują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli – koreferuje poseł Jerzy Żyżyński, - części budżetowej 67 - Polska Akademia Nauk, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) budżet środków europejskich; - referują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli; - koreferuje poseł Wiesław Suchowiejko, - część budżetowa 65 - Polski Komitet Normalizacyjny, a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych; - referują: Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, - koreferuje poseł Wiesław Suchowiejko.

Brak komentarzy: