Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 22 czerwca 2012

Propozycje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność w kwestii wynagrodzeń

Związki zawodowe domagają się precyzyjnych tabel wynagrodzeń i gwarancji, że pensje pracowników szkół wyższych wzrosną powyżej średniej krajowej.Zdaniem związkowców nadmierna swoboda rektorów (którą minister Kudrycka naiwnie zachwala jako zapewnioną im autonomię)w ustalaniu wysokości pensji może prowadzić do niesprawiedliwości.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność oraz Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przedstawiły projekt układu zbiorowego pracy, który ma zawierać szczegółowe tabele wynagrodzeń z określeniem górnego limitu pensji. Związki proponują, aby pensje mogły wzrosnąć ponad ten limit tylko wtedy, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż z budżetu państwa.

WIĘCEJ

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka:...Nauczyciele mogą być spokojni. To sprawa zagwarantowana...

Do jakiego stopnia niezagwarantowana świadczy chociażby wyraz twarzy pani minister.

Brak komentarzy: