Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 26 marca 2013

Egoizm i brak etyki polskich naukowców ma podstawy naukowe

Badania prowadzone na Harvard University oraz University of California, Santa Barbara demonstrują, że osoby mające nawet przejściową styczność z ideami naukowymi cechuje łatwość potępiania zachowań nieetycznych oraz chęć pomagania innym.

Więcej: salon.com

Powyższe doniesienia tłumaczą poniekąd nadmiar nieetycznych zachowań wśród polskich pseudonaukowców.

Brak komentarzy: