Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 27 marca 2013

Minister Kudrycka wraz z MNiSW pod obstrzałem PSRP

Na Facebookowym profilu Parlamentu Studentów RP pojawiła się informacja, że minister Barbara Kudrycka oraz wiceministrowie resortu nauki i szkolnictwa wyższego ignorują dialog ze studentami. Studenci wskazują, że:

- nikt z kierownictwa resortu nie pojawił się w miniony weekend w Kościelisku na najważniejszej konferencji samorządów studenckich (uczestniczyło 400 osób z ponad 120 uczelni wyższych z kraju)
- przedstawiony zaktualizowany projekt zmian w ustawie psw uwzględnił tylko jedną zamianę zaproponowaną przez PSRP

Więcej: prawo.rp

Brak komentarzy: