Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 23 marca 2013

Środowisko naukowe niechętne zmianom

W latach 2011i 2012 Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła każdorazowo po pięć decyzji o wznowieniu przewodu habilitacyjnego (a jego efektem może, ale nie musi być odebranie tytułu). 

Liczba plagiatów popełnianych na poziomie prac magisterskich i licencjackich jest nieznana. Szacuje się, że problem dotyczy co najmniej kilkunastu procent, a metody ukrywania plagiatu są proste: rozbijanie długich ciągów wyrazów, dorzucanie kilku słów od siebie, itp.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest w trakcie prac nad stworzeniem platformy, która będzie zbierała wszystkie prace licencjackie i magisterskie powstające na uczelniach, także tych niepublicznych. Prawdopodobnie od najbliższego roku akademickiego przepis zacznie obowiązywać.

Więcej: GP

Brak komentarzy: