Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 18 marca 2013

Kultura organizacyjna polskich uczelni - inicjatywa warta naśladowania!

UAM w Poznaniu podjął ciekawą inicjatywę badania opinii o aktualnym i pożądanym stanie kultury organizacyjnej uczelni. Jego celem jest dopasowanie modelu zarządzania  uczelnią zarówno do oczekiwań pracowników UAM, jak i do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Wstępny etap polega na skierowaniu do wszystkich pracowników Uniwersytetu kwestionariusza do oceny kultury organizacyjnej autorstwa K.S. Camerona i R.E. Quinna (tłum. B. Nawrot), który standardowo używany jest do badania kultur różnego typu organizacji na całym świecie. Kwestionariusz jest rezultatem wieloletnich badań, powstał w latach 90.Wyniki badania zostaną zaprezentowane wszystkim pracownikom, a następnie pracownicy Instytutu Socjologii UAM będą je analizować

Pracownicy, jak można wnosić z ponaglania zaproszeń do wypełniania kwestionariusza oraz oceny kultury organizacyjnej UAM, co mogłoby się przyczynić do lepszego zarządzania Uniwersytetem przyjmują do tej inicjatywny postawę ostrożnego sceptycyzmu... Pomimo, że badanie ma charakter anonimowy, a wśród respondentów, którzy do dnia 15 kwietnia 2013 r. wypełnią formularz zostanie rozlosowana cenna nagroda.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak,  Rektor UAM:... Ponownie zwracam się z prośbą o włączenie się do tworzenia nowoczesnego systemu zarządzania naszą Uczelnią. Ważnym jego elementem jest tzw. "kultura organizacyjna", czyli względnie trwały zestaw wartości, przekonań i założeń charakterystycznych dla danej organizacji i jej członków...

Na drugim etapie zostaną przeprowadzone pogłębione badania jakościowe osób pełniących kierownicze funkcje w jednostkach organizacyjnych UAM.

Całość projektu zakończy się diagnozą obecnego stanu kultury organizacyjnej UAM oraz określeniem, jakie zmiany tej kultury byłyby pożądane, ale także możliwe do przeprowadzenia.Brak komentarzy: