Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 21 marca 2013

Samowolka samodzielnych naukowców, którzy potrafią tylko walczyć o własne stołki

Około 50 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę, jeśli nie zdąży awansować.

Niezweryfikowani rektorzy wypromowani przez kumoterskie środowisko, które im zapewniło awans zawodowy, ci sami co szkolnictwo wyższe i naukę w Polsce doprowadzili do ruiny teraz marzą aby  zatrudnić młodszych i zdolniejszych.

Ato wszystko mimo zapewnień MNiSW, iż zwolnienia w przypadku braku stopnia naukowego doktora lub habilitacji będą możliwe dopiero po 2021 r.. Reformy minister Kudryckiej jak widać doprowadziły do zmian przeciwstawnych oczekiwaniom.


Więcej: GP

Brak komentarzy: