Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 27 marca 2013

Zaniedbania MNiSW w kwestii wydawania podręczników akademickich

W tym roku nie ukaże się w Polsce ponad 300 nowych podręczników akademickich, których nakłady nie przekraczają 1,5 tys. egzemplarzy i których publikowanie jest niemożliwe bez dotacji.

dr Andrzej Nowakowski, dyrektor wydawnictwa Universitas, dyrektor generalny SAiW Polska Książka:...Obowiązują one w większości krajów Unii Europejskiej. Polska zgłosiła Komisji projekt, który obejmował zasady dofinansowania podręczników akademickich w latach 2004-06. W 2006 r. nasz kraj wnioskował o jego przedłużenie do 31 grudnia 2012 r. Komisja stwierdziła, że "władze polskie, dokonując zgłoszenia odnośnego środka pomocy, spełniły wymagania proceduralne art. 88 ust. 3 traktatu WE".

Urzędnicy MNiSW całkowicie zapomnieli o unijnych zobowiązaniach i w najlepsze przyjmowali wnioski wydawców o dofinansowanie podręczników, których termin publikacji przypada na rok 2013.

Dopiero 21 maja 2012 r. wszystkim zainteresowanym wydawcom przesłano komunikat, w którym resort informuje, że z przykrością odsyła wcześniej składane wnioski, prosi o nieskładanie nowych i że "prowadzone są prace", a tak w ogóle to winna jest Unia
...


Więcej: gw

Brak komentarzy: