Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 15 marca 2013

Rotmistrz Pilecki - symbol niezrealizowanej Polski

Wikło Marcin, wPolityce...65 lat temu, 15 marca 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał na śmierć rtm. Witolda Pileckiego, oficera AK i 2 Korpusu Polskiego, organizatora wojskowej konspiracji w obozie Auschwitz.
Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie, Józef Cyrankiewicz zaaprobował karę, odmówił poparcia prośby o ułaskawienie. To nie dziwne, bo Pilecki dla tej "nowej Polski" był niesłychanie groźny. Był uosobieniem tego, co komuniści musieli z polskiego Narodu wyplenić, żeby uczynić go poddanym Stalinowi...
...Musiał zginąć, właśnie dlatego, że był taki, jaki był. I właśnie dlatego, że do końca, mimo brutalnych tortur UB-eków (mówił, że przy tym Oświęcim to była igraszka) nie zdradził Armii Krajowej i Wolnej Polski. Z tego samego powodu skazany został na zapomnienie. Po egzekucji pochowano go po kryjomu - dziś jesteśmy prawie pewni, że w Kwaterze "Ł" na warszawskich Powązkach....

Więcej: wP

Brak komentarzy: