Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 13 marca 2013

Profesorowie belwederscy - ideologiczni przebierańcy

Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ za rok 2007-2008, o postawie prof. J. Kantyki:...W okresie po stanie wojennym dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jan Kantyka wezwał do swego gabinetu studentów: Adama Jawora i Macieja Wojciechowskiego, gdzie zostali przesłuchani przez oficera SB, kapitana Bąka. Ten sam dziekan z inspiracji SB podjął starania o „neutralizację” i usunięcie studenta Jana Jurkiewicza, zwłaszcza, że część kadry opierała się naciskom władz Uczelni, by zaostrzyć wobec Jurkiewicza i kilku innych działaczy NZS rygory egzaminacyjne...

Prof. dr hab. Jan Kantyka, ideolog który większość swojej działalności naukowej poświęcił wspieraniu i obronie komunizmu, aktualnie uwrażliwia na sygnały powrotów systemów totalitarnych.

Na ostatniej stronie okładki książki Człowiek wobec totalitaryzmów pod red. Alicji Bartuś, wydanej ostatnio przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  zamieszczono bardzo ciekawy fragment z recenzji prof. Kantyki, w którym nawołuje on do przeciwstawiania się totalitaryzmowi:
O zbrodniach ludobójstwa nie wolno zapominać, należy o nich mówić i je dokumentować, by z lekcji historii młode pokolenie wyciągało właściwe wnioski. Z uznaniem trzeba przyjąć prace zamieszczone w tej publikacji, które mówią o takich wydarzeniach w XX w. […] Trzeba nieustannie mobilizować społeczeństwa i polityków do skutecznego przeciwstawiania się ideologii, które zrodziły systemy totalitarne.
Więcej: wP

Brak komentarzy: