Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 25 marca 2013

Polskie wydarzenia naukowe Poland, Go Global

W żadnych wielkich przedsięwzięciach naukowych na świecie nie uczestniczą ministerstwa nauk.

Nauka odbywa się mozolnym trudem naukowców zatrudnionych w laboratoriach.

Nigdzie na świecie naukowcy nie zarabiają dużych pieniędzy, ale zarabiają wystarczająco aby z jednej pensji wyżywić dwie osoby.

W świecie nauki, zatrudniony naukowiec ma szansę zaprezentować wyniki swoich badań - 1 lub 2 razy w roku uczestnicząc w światowej klasy konferencjach naukowych w najodleglejszych zakątkach świata - na koszt pracodawcy lub innego sponsora szanującego dorobek naukowy instytucji zatrudniającej danego naukowca.

W świecie nauki naukę tworzą naukowcy a nie spotkania z ministrami.

Polska w tym względzie jest trutniem innowacji.

W Polsce, jak za czasów PRL nadal pisze się o wielkich wydarzeniach w których...
uczestniczył podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński..., o projektach, których celem ...jest zacieśnienie współpracy między jedną z największych polskich firm a światem akademickim – uczelniami kształcącymi kadry dla branży górniczej. Przedsięwzięcie ma umożliwić studentom oraz pracownikom szkół zdobywanie i doskonalenie umiejętności w kraju i za granicą, w szczególności poprzez odbywanie praktyk i staży w kopalniach należących do KGHM International Ltd. w Kanadzie, USA i Chile...oraz, że Głównym celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w obszarze ekspansji zagranicznej polskich firm, co w konsekwencji ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki...

I oczywiście, do projektu zostaną oczywiście wytypowane przydatne osoby...

Więcej: aktualności MNiSW

Brak komentarzy: