Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 27 maja 2014

Państwo ponad narodem w kwestiach, które stanowią naszą tożsamość narodową. Głupota rządzących czy działanie świadome?

Dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przeciwny państwowemu pogrzebowi gen. Jaruzelskiego na Powązkach Wojskowych:...Nie można pogodzić pamięci o ofiarach systemu totalitarnego z honorowaniem pogrzebem państwowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach człowieka, który poświęcił większość swojego życia służbie reżimowi komunistycznemu...

Prezes IPN przypomniał drogę życiową zmarłego w niedziele gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w tym walkę z niepodległościowym podziemiem, współpracę ze zbrodniczą Informacją Wojskową, jego współodpowiedzialność za antysemicką czystkę w Wojsku Polskim, udział PRL w interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, krwawe stłumienie protestów na Wybrzeżu w Grudniu 1970 i wreszcie wprowadzenie stanu wojennego.

Więcej: IPN

Brak komentarzy: