Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 23 maja 2014

Zdumiewający apel towarzystwa wzajemnej adoracji KRASP o udział w wyborach do PE - walczymy o kapitał ludzki?

Hipokryzji nigdy dość:...wybory do Parlamentu Europejskiego są ważną próbą naszej dojrzałości obywatelskiej. Są one także wyznacznikiem umiejętności korzystania z odpowiedzialności i wolności, którą zdobyliśmy. Teraz również sami możemy decydować o tym, kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim, kto będzie decydował o przyszłości Europy, pamiętając, że nie zawsze tak było. Tegoroczne wybory do Parlamentu są szczególne, gdyż przypadają na rok, w którym obchodzimy 25-lecie obrad Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych, powołania pierwszego niekomunistycznego rządu w bloku wschodnim – polskiego wiatru przemian, który obalił mur berliński. To jednocześnie rok, w którym przypada 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej...

 ...Przyszłością Polski jest niewątpliwie jej kapitał ludzki. Jak dobitnie wskazują doświadczenia ostatniego 10-lecia naszego członkostwa w UE, jedynie państwa, które nadają najwyższy priorytet edukacji, w tym – szkolnictwu wyższemu oraz nauce, a także osiągają wysoki poziom nakładów na badania i innowacje, są w stanie w sposób zrównoważony i konkurencyjny rozwijać się, i jednocześnie zatrzymać rzesze bardzo dobrze wykształconych absolwentów z pożytkiem dla własnej gospodarki i systemu edukacji...

Więcej: W imieniu Prezydium KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący KRASP

Brak komentarzy: