Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 31 maja 2014

Sukcesem reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest to, że utrzymano mentalność głosowania na swoich!

Z listu rozesłanego do pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Szanowni Państwo, Pracownicy UAM. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się
z informacjami z Fundacji UAM

1.Badania prowadzone na naszym Uniwersytecie najważniejszym wynalazkiem
25-lecia. Zapraszamy do głosowania.
Głosujmy na sukcesy naszych! Prof. Bogdan Marciniec z Wydziału Chemii UAM, naukowiec który utworzył pierwszy w Polsce Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Zdobywca Polskiego Nobla w 2009 r., zmierzający równocześnie do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki i do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu relacji nauka–innowacje–bussines. Do 3 czerwca trwa głosowanie w internetowym plebiscycie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najważniejszy wynalazek 25-lecia. Innowacyjne badania chemiczne wdrażane w przemyśle, które od lat prowadzi prof. Bogdan Marciniec mają szansę na tę nagrodę! Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.nauka.gov.pl/nauka-to-wolnosc. Zapraszamy wszystkich do oddania swojego głosu do 3 czerwca – na głosujących czekają nagrody
...

Brak komentarzy: