Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 29 maja 2014

Państwo przeciętnie wykształconych i nieźle zarabiających urzędników ma się całkiem nieźle! Nie będą dbać ani o sprawiedliwość ani o prawo, ani priorytety intelektu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sekcji administracji publicznej łącznie z obroną narodową i zabezpieczeniem społecznym w 2013 roku pracowało 638,6 tys. osób (czyli o 2,6 tys. osób więcej niż w 2012 roku).
Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 4523,6 zł brutto i było wyższe o 2,9% w stosunku do 2012 roku. Na pensje urzędników, pracowników obrony narodowej i systemu ubezpieczeń społecznych wydano łącznie – 34,6 mld zł/ok. 42 mld zł licząc składki po stronie pracodawcy.


 Więcej: Bankier

Brak komentarzy: