Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 6 maja 2014

Politycy kręcą środowiskiem akademickim jak za czasów PRL

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się wykład Janusza Palikota i Ryszarda Kalisza o Unii Europejskiej.

Ordynacja wyborcza mówi:...kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: [...] na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, (...) - podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów...

Więcej: TUTAJ
 

Brak komentarzy: