Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 25 czerwca 2013

"Bóg czasem wybacza, profesura – nigdy"

Emanuel Kulczycki:...Czy od 1 października 2013 r. habilitanci będą musieli spełnić wszystkie kryteria wymienione Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, czyli np.
  • kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach;
  • udział w konsorcjach i sieciach badawczych;
  • kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;
  • opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji...

...przed habilitantami stawia się wysokie wymagania. I w sumie to bardzo dobrze – problem tylko jest taki, co podkreśla wiele osób, że wielu oceniających habilitantów nie spełnia tych wymogów. To budzi dodatkowe kontrowersje i frustracje.
Zatem do czego jest potrzebna habilitacja?...Więcej: warsztat badacza

Brak komentarzy: