Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 5 czerwca 2013

Słowa, słowa, puste słowa decydentów nauki i szkolnictwa wyższego

4 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, którego tematem był apel środowiska akademickiego do Parlamentu i Rządu RP w sprawie nadania najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w najbliższych dziesięcioleciach.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący KRASP, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz honorowa przewodnicząca KRASP, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Brak komentarzy: