Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 26 czerwca 2013

Środowisko akademików medycznych oburzone krytyką ich kodeksu etycznego

Atak na prof. Jana Hartmana, kierownika Zakładu Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka  komisji ds. etyki w ochronie zdrowia, który skrytykował Kodeks Etyki Lekarskiej podjęli Maciej Hamankiewcz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oraz prof. Wojciech Nowak, rektor UJ.

Według Hartmana zauważa, że: 

  • KEL aż w pięciu miejscach  napomina lekarzy, by nie "dyskredytowali kolegów", zapędzając się aż do zakazu krytyki samorządu lekarskiego w mediach
  • właściwy tekst kodeksu poprzedza kuriozalne Przyrzeczenie Lekarskie: musi je składać każdy, kto wstępuje do medycznej korporacji, bez tego nie wolno uprawiać zawodu lekarza:... zawód dostępny jest wyłącznie dla tych, którzy mieli szczęście uczyć się u Mistrzów: "Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza ". Witaj, młody lekarzu, w feudalnej krainie bufonady i hipokryzji!...
  •  Hartman podsumował KEL w wywiadzie dla Medexpress.pl .... że KEL to mieszanina mowy-trawy oraz ekspresja różnych korporacyjnych fobii, urazów i zaklęć; amatorszczyzna i oportunizm. A najsilniej chronionymi wartościami są prestiż zawodu i dyskrecja w kwestiach nadużyć...
Więcej: gw

Ciekawe czy KEL zawiera jakieś punkty dotyczące zakazu nepotyzmu przy rekrutacji na wydziały lekarskie oraz zatrudniania na stanowiskach akademickich?

§ 164 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

1.Na stanowisku asystenta może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora i wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o pracy doktorskiej.
3.W wyjątkowych przypadkach na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej
się aktywności naukowej i zawodowejBrak komentarzy: