Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 16 czerwca 2013

Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości dumnie wspiera kolejnych wspaniałych, lecz anonimowych studentów

Bogna Lechowicz, Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości;...Dla wielu studentów wyjazd na staż w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej stanowi wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, np. w dziedzinie energii nuklearnej, pracy z najnowszymi technologiami i najlepszymi specjalistami w branży...

O staże mogą się ubiegać studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie.

Wspaniali organizatorzy pokrywają również część kosztów podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Okazuje się, że do 2013 roku możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych uzyskało prawie 60 uzdolnionych polskich żaków. źródło: Nauka w Polsce

Jak poucza nasze doświadczenie historyczne poziom generalizacji oraz brak uszczegółowienia sprzyja nadużyciom.

Jeszcze wspanialej byłby ogłoszenie:
  1. nazwisk w/w żaków
  2. upowszechnienie informacji na czym polega ich aktywność społeczna (przynależność partyjna, zakres prac itp). TO DUŻO CIEKAWSZE NIŻ ŻAKOWSKIE STOPNIE PO PIERWSZYM ROKU STUDIÓW!
  3. przedstawienie jakiegoś zewnętrznego audytu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości...
W cywilizowanym, anglosaskim świecie nikt nie musi wspierać wybitnych i przedsiębiorczych. Sami sobie znajduję drogę. Dawali sobie radę również w PRL bez pomocy uczelni, promotora oraz partii.

W chwili obecnej Polska jest otwarta, każdy przedsiębiorczy może zostać stypendystą licznych, zewnętrznych fundacji, oraz różnorodnych organizacji naukowych.

Widać, są jednostki wybitne (objawiające się już po I roku studiów), które należy pchać, bo na to szczególnie zasługują. Szkoda, że nie bardzo wiadomo czym.

Brak komentarzy: