Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 6 lipca 2014

Happy Summer Holidays w wyludnionej akademickiej Polsce! Nie mamy przekonania, że po wakacjach mamy ochotę nadal spotykać się z licznymi czytelnikami IH

Interdyscyplinarni Humaniści działają od 2008 i są czytani...

wyświetlenia w ostatnim miesiącu - 3 548Czytelnictwo IH w ŻADEN sposób nie przekłada się na postawy obywatelskie osób, których misją jest:

  • poszerzanie świadomości obywatelskiej
  • rozszerzanie frontu współdziałania w kierunku upodobnienia polskich akademickich zasad do tych, które obowiązują w krajach anglosaskich
  • wyrugowanie destruktywnych norm akademickich, które obowiązywały i nadal obowiązują od okresu PRL
  • zniesienie procedury habilitacji - narzędzia bogacenia utytułowanych miernot przy korycie, i hamowania rozwoju utalentowanych osób spoza kręgów wzajemnego poparcia zarówno politycznego jak też akademickiego

Aktualnie, istnieje w Polsce kilka środowisk zajmujących się w/w tematyką, są to:

Niezależne Forum Akademickie
Academicus Poloniae
Obywatele Nauki
Forum Akademickie

Zajmując się podobną tematyką, dłużej lub krócej, typowo po polsku nie są w stanie się spotkać w temacie!

Dbając o reformy ogólnonarodowe, bądź pozorując jakąkolwiek aktywność - dbają jedynie o własne interesiki, aby jak najbliżej zaistnieć w kręgu decydentów i używają dokładnie tych samych dyskryminacyjnych mechanizmów co władza, którą zamierzają zmienić.

Z tej perspektywy, to nie poziom akademicki, ale współdziałania, praca zespołowa, zaufanie są najistotniejszym handicapem akademickiego i naukowego rozwoju Polski...

Niestety z w/w środowisk NIKT się nie sprawdził, NIKT nie dba o pracę zespołową oraz współdziałanie - CO ZOSTAŁO PRZETESTOWANE NA PRZESTRZENI LAT DZIESIĘCIU!

10-lat dla jednych to dużo, inni naiwni, będą twierdzić, że za mało...

Dla Interdyscyplinarnych Humanistów to przede wszystkim WY koledzy reformatorzy jesteście wielką porażką!
 

Brak komentarzy: