Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 10 lipca 2014

Postulatów dotyczących korupcji władzy i konieczności kontroli władzy było wiele...Ciekawe, że w sytuacji, gdy sytuacja nie jest szara lecz czarna polskie środowiska decydenckie milczą i pakują walizki na wakacje...

Ewa Stankiewicz:...Nagrania są legalne. Ponieważ odsłaniają przed społeczeństwem kulisy przestępczych zamiarów władzy, mają wartość wyższej użyteczności społecznej.
W wielu krajach starej Europy ukryte nagrania są jednym z naturalnych dla społeczeństwa narzędzi dziennikarskich – narzędziem szanowanym i chronionym prawem.
Dziennikarze w demokracji mają misję kontroli władzy. Muszą mieć środki, aby móc tę władzę sprawdzać..

...Mówimy o bezpieczeństwie państwa i mechanizmach kontroli korupcji władzy. W Polsce jeśli nawet nie ma takich mechanizmów – istnieje paragraf o wyższej użyteczności społecznej.
Osoby na najwyższym szczeblu władzy w Polsce zostały nagrane z ukrycia. Z tych nagrań wynika, że zachowują się jak gangsterzy polityczni, łamią prawo i niszczą państwo.
Apeluję aby nie używać określenia „nielegalne nagrania”. To nie nagrania były nielegalne. Nielegalne i przestępcze są działania władzy, o których mowa w nagraniach...
Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: