Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 14 lipca 2014

W USA wykształcenie na kierunku STEM (od angielskiego: science, technology, engineering i math) nie zapewnia pracy

Waszyngtoński think tank Brookings Institution demonstruje, że na oferty dotyczące tak zwanych STEM jobs odpowiada mniej osób niż na ogłoszenia dotyczące zawodów niewymagających ścisłego wykształcenia. Im wyższe wymagania, tym trudniej o fachowców.

Przeprowadzone badania objęły 3,3 miliona ofert pracy z 52 tys. amerykańskich spółek, które pojawiły się na rynku w 2013 roku.
W przypadku miejsc pracy wymagających posiadania doktoratu średni czas oczekiwania na wypełnienie wakatu w przypadku STEM wynosi 50 dni, podczas gdy dla miejsc pracy spoza STEM – tylko 33 dni. W przypadku magisterium (masters) różnica jest nieco mniejsza – odpowiednio 21 i 11 dni.

Powyższy trend nie przekłada się jednak na sytuację na rynku pracy absolwentów zwykłych czteroletnich studiów w college’u, które kończą się zdobyciem stopnia licencjackiego (bachelors degree).

Biuro Spisu Powszechnego (Census Bureau) opublikowało w ubiegłym tygodniu zaskakujące dane, powołując się na  badania American Community Survey z których wynika, że aż 74% osób kończących 4-letnie studia z dyplomami z kierunków STEM nie pracuje w zawodzie zgodnym ze swoim wykształceniem.

Najwięcej szans (co druga osoba z wykształceniem wyższym w tych kierunkach pracuje obecnie zgodnie z odebranym wykształceniem) na znalezienie pracy w zawodzie mają:
  • inżynierowie
  • matematycy
  • komputerowcy
  • statystycy
W przypadku fizyków odsetek zatrudnienia wynosi 26 %, a w przypadku biologów i specjalistów od ochrony środowiska oraz rolnictwa – tylko 15 %

Według Hala Salzmana z Rutgers University, profesora nauk społecznych:...Nawet w przypadku inżynierów podaż jest o 50 % niższa od popytu... Co roku amerykańskie uczelnie opuszcza około pół miliona absolwentów kierunków STEM, podczas gdy gospodarka tworzy dla nich około 180 tys. miejsc pracy...

Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: