Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 2 kwietnia 2013

Apel do minister Kudryckiej o zajęcie stanowiska

Dr Piotr Paweł Bauć, poseł na Sejm RP VII Kadencji, Zastępca Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego:...Szanowna Pani Profesor,
Szanowna Pani Minister,

Zwracam się do Pani z apelem o zajęcie stanowiska i uczestnictwo w debacie publicznej w sprawie obserwowanych z niepokojem, nasilających się tendencji do administracyjnego blokowania wolnej wypowiedzi i wolnego czynu obywatelskiego, w uczelniach podległych Pani Minister i finansowanych z podatków polskich obywateli.

Powodem niepokoju licznego grona kadry akademickiej, jak i dużej grupy obywateli naszego państwa i wezwaniem Pani Minister do debaty i zajęcia stanowiska, są następujące wydarzenia mające miejsce na polskich uczelniach akademickich...


...Przytoczone powyżej fakty godzą w wolność akademicką, wolność dyskusji i naukowego sporu. Otwierają drogę do administracyjnego przymusu ograniczenia wolności wypowiedzi, postawy i czynu obywatelskiego na uniwersytetach, których fundamentalną wartością jest prawo do niezależnego sądu, o słuszności którego może rozstrzygać tylko debata.

Szanowna Pani Minister, jest dla mnie oczywistym fakt, że wyżej wymienione zdarzenia mające miejsce na uczelniach podległych Pani Minister i finansowanych z podatków obywateli naszego państwa, nie mogą pozostawać bez zajęcia stanowiska przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem wzywam Panią do odpowiedzi na ten list w imieniu społeczności akademickiej i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
...

Więcej: Wprost

Brak komentarzy: