Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Zawiły i malejący budżet Narodowego Centrum Nauki

Nim sprawozdanie finansowe NCN za rok 2012 zostanie przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i  udostępnione, Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN ujawnia zawiłości budżetu NCN:

...Ostateczny plan finansowy NCN na rok 2012 po stronie dochodowej wyniósł prawie 850 mln zł, z czego dotacja celowa, czyli przeznaczona na finansowanie grantowe, wyniosła prawie 809 mln zł, dotacja podmiotowa, obejmująca planowane wydatki na funkcjonowanie agencji, wyniosła prawie 38 mln zł, a planowana dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ok. 3,5 mln zł. Początkowo dotacja celowa na finansowanie projektów była o 50 mln wyższa, ale po opinii Rady NCN została skorygowana przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. Było to konieczne z powodu zmniejszenia środków planowanej dla NCN dotacji w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa o prawie 30 mln zł w 2013 roku, o prawie 145 mln w 2014 i 270 mln w 2015 r. Brak tej korekty i zakwalifikowanie do finansowania w roku 2012 większej liczby projektów, które mogłyby skorzystać z dodatkowych 50 mln zł w pierwszym roku realizacji, musiałoby iść w parze z niemożliwością finansowania projektów obsługiwanych przez NCN w kolejnym roku...Więcej: FA


Brak komentarzy: