Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Polskie uczelnie wśród najmniej efektywnych w Europie

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Jo Ritzena (Holandia) przeanalizował  32 państwa europejskie  pod kątem kryteriów wynikających z państwowych regulacji prawnych: stopnia finansowania i autonomii zarządzania. Zespół prof. Jo Ritzena badał:

- jakość prowadzonej polityki edukacyjnej
- dorobku naukowego uczelni
- ogólnego funkcjonowania gospodarki danego kraju. 

Najmniej korzystne warunki dla funkcjonowania szkół wyższych posiadają:

Francja
Szwajcaria
Rumunia
Czechy
Grecja
Polska

Raport wskazuje, iż Polska posiada względnie dużą liczbę absolwentów szkół wyższych, którzy z łatwością znajdują zatrudnienie (!) lecz osiągnięcia naukowe uczelni są skromne. Przykładowo: jedynie 3,7% polskich publikacji naukowych znalazło się wśród 10% najczęściej cytowanych na świecie w 2007 r.

 W 2008 roku poziom autonomii szkół wyższych znajdował się poniżej średniej europejskiej. Holenderscy badacze zwrócili  uwagę na obostrzenia dotyczące finansowania uczelni, zwłaszcza kontrolę państwa nad nadwyżkami finansowymi czy zaciąganymi kredytami.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z lat 2006-2011. Szczegółowe informacje dotyczące źródeł opisywanych wskaźników znajdują się w załączonym raporcie (The State of University Policy for Progress in Europe. Technical report)

W 2008 roku publiczne finansowanie polskich szkół wyższych było zbliżone do średniej europejskiej. Wydatki na studenta wynosiły równowartość 39,1% PKB per capita. I choć od tego czasu finansowanie uczelni wzrosło, to studentom wciąż trudno jest dostać stypendium.

W 2008 roku rząd przeznaczał na pomoc uczącym się zaledwie 1,5% budżetu na edukację wyższą (ówczesna średnia europejska to 15,9%).

Więcej: TwojaEuropa.pl

Brak komentarzy: