Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Tajne deregulacyjne pomysły KRASP

W dniach 26 – 27 kwietnia odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP:...Chodzi o zmniejszenie liczby przepisów, które obecnie regulują funkcjonowanie uczelni...

O tym co ustanowili rektorzy - akademicy dowiadują się nie ze strony KRASP lecz z mediów: prawo.rp co oddaje nad wyraz obraz systemu małego środowiska akademickiego (100 000 osób) w którym rektorzy niekoniecznie dominują intelektualnie, ale w małym gronie czują się decydentami za tych, którzy pracują naukowo i dydaktycznie.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Aktualnie w KRASP zrzeszonych jest 97 uczelni publicznych i 11 niepublicznych.

Brak komentarzy: