Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 3 kwietnia 2013

Turystyczne realia procedowania stopni naukowych w Polsce


Na czwartkowym  (4 kwietnia 2013) posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś rozpatrzona zostanie Informacja ministra nauki i szkolnictwa wyższego nt. funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora wraz ze stanowiskiem wobec problemu tzw. „turystyki habilitacyjnej”.
Więcej: KRASP


Brak komentarzy: