Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 11 kwietnia 2013

Kobietom trudniej zaistnieć w nauce - potęga stereotypów

Silvia Knobloch-Westerwick udokumentowała, że karierę naukową przypisuje się bardziej mężczyznom niż kobietom.

Eksperyment polegał na ocenianiu kilkunastu streszczeń (abstracts) prac naukowych o długości 150 słów, podpisanych przez  autorów płci męskiej  lub żeńskiej przez jurorów różnej płci (kobiety przeważały i stanowiły aż 70%  jurorów).

Abstrakty rzekomo napisane przez mężczyzn oceniano znacznie lepiej w kategoriach innowacyjności, znaczenia dla rozwoju nauki, niż dokładnie te same tekst sygnowane przez kobiety, pomimo, że nazwiska autorów nie były szczególnie podkreślane.


Okazało się, że tematyka artykułu naukowego również miała wpływ na wysokość ocen przypisywanych mężczyznom ( informatyka, polityka), czy kobietom (dzieci, rodzicielstwo, obraz ciała).


Więcej: Matilda Effect in Science Communication: An Experiment on Gender Bias in Publication Quality Perceptions and Collaboration Interest. Science Communication, 2013

Brak komentarzy: