Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Interaktywna mapa dotacji UE

Z interaktywnej mapy dotacji UE wynika między innymi, że w latach 2007-2013 w dziedzinie badań, rozwoju oraz innowacji sfinalizowano w Polsce 2914 projektów!

Najkosztowniejszy wśród projektów realizowanych w latach 2007-2013, to:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
finansowany z funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
oraz programu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
działanie:
1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie:
1.1.3. Projekty systemowe
dziedzina:
badania, rozwój, innowacje
wartość projektu:
105 000 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
105 000 000.00 zł
projekt realizowany w latach 2007-2013


Więcej:  mapadotacji.gov.pl

Brak komentarzy: