Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 9 maja 2013

Minister Kudrycka nie radzi sobie z uczelnianym nepotyzmem

Gazeta Prawna: Niektóre konkursy na stanowiska w szkołach wyższych są fikcją, bo kryteria ustalane są tak, by wygrały je konkretne osoby. Dobra polityka personalna jest podstawą ich dalszego rozwoju.

Minister Barbara Kudrycka: ...Problem polega na tym, że zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym, zarówno te legislacyjne, jak i finansowe, następują szybciej niż zmiany w praktyce funkcjonowania wielu uczelni.

Uniwersytet z jednej strony jest ostoją akademickiej tradycji. Z drugiej strony, gdy państwo nie jest w stanie finansować umasowionego kształcenia, uczelnie przestają funkcjonować w spokojnych warunkach państwa opiekuńczego, lecz muszą dostosować się do menadżerskiego zarządzania w niepewnych warunkach rynkowej konkurencji. Aby polskie uczelnie były bardziej konkurencyjne w Europie i świecie, muszą lepiej łączyć tradycję z nowoczesnością, badania z dydaktyką, bezpieczeństwo zatrudnienia z konkurowaniem o najlepszych naukowców i dydaktyków. A to wymaga takich zmian, jakie dokonały się lub obecnie dokonują się we wszystkich krajach UE. Nie wszyscy jednak lubią zmiany, a to blokuje rozwój nauki i uczelni...

Więcej: GP

Brak komentarzy: