Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 24 maja 2013

Patologia systemu edukacji w Polsce trwa w najlepsze

Wojciech Krysztofiak: ...Angażowanie się instytucji sądu w celu postponowania publicystycznej praktyki demaskowania absurdów polskiej edukacji świadczy o tym, że interes w podtrzymywaniu obecnego status quo na rynku edukacyjnym jest silnie sprzężony z  interesem polityczno-ideologicznym głównych, finansowych beneficjentów  przemian, jakie dokonały się w Polsce po 1988 roku. Generowanie lumpeninteligencji http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/671479,polska-edukacja-na-dnie-proba-diagnozy-%e2%80%93-swinie-psy-ogrodnika-i-nosorozce.html przez krajowy system edukacji ma wzmacniać pacyfistyczne i serwilistyczne postawy społeczeństwa tak, aby zablokować wszelkie, społeczne mechanizmy rodzenia się buntu obywateli. Osoba wykluczona poznawczo bowiem nie podnosi wysoko głowy; chodzi zgarbiona i lęka się świata każdym swoim wyjściem na ulicę...
Więcej:  blogi.newsweek.pl

Brak komentarzy: