Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 22 maja 2013

Przepisy, które miały usunąć nepotyzm na uczelni, się nie sprawdziły

Gazeta Prawna opublikowała dwa artykuły o uczelnianym nepotyźmie i nieustającej fikcji konkursów akademickich. Zjawiska te potwierdza szefowa resortu Barbara Kudrycka: ...Zdarza się, że nadal konkursy te są fikcją, bo kryteria ustalane są tak, by wygrały konkretne osoby...

Prof. Tadeusz Luty:...Jest ciche przyzwolenie na nepotyzm na uczelniach. Nie ma wystarczających sankcji, a środowisko samo się nie oczyszcza ... Powinny zostać wprowadzone m.in. ostrzejsze sankcje za omijanie prawa...  Więcej: gp

Dominika Sikora, gp... od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, czyli od 1 października 2011 r., żaden rektor nie został wybrany z konkursu. Prawda – procedura nie jest obowiązkowa, konkurs może być ogłoszony, ale nie musi. Zastanawia jednak, dlaczego placówki z niej nie korzystają?
I tak żyjemy w krainie „wszystko jest w porządku”. Bo przecież stanowiska są obsadzone, praca się kręci. Nic tylko zaśpiewać z kibicami: „Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało”... Więcej: gp
 
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 16.03.2011 Artykuł 118 a mówi iż zatrudnienie nauczyciela akademickiego dokonuje się na podstawie otwartego konkursu. Warunki konkursu określa statut uczelni. Chociaż konkursy zaczęły być ogłaszane, czyli upublicznianie na stronie MNiSW, to sposób przeprowadzania tych konkursów w żaden sposób nie jest kontrolowany. 


Jeśli ankieta Państwa nie dotyczy, warto przekazać ją właściwym adresatom.

 


Brak komentarzy: