Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 24 maja 2013

Polska akademicka schizofrenia

Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP):...Kierunki zmian proponowane w założeniach nowelizacji idą generalnie w dobrym kierunku. To są interesujące propozycje...Bardzo się cieszymy, że w założeniach znalazła się certyfikacja doświadczenia zawodowego uzyskanego poza systemem formalnym, która odbywałaby się w uczelniach. To jest ważne w sytuacji, kiedy światowe trendy wskazują na konieczność uczenia się przez całe życie. System certyfikacji doświadczenia zawodowego świetnie funkcjonuje już w wielu krajach m.in. we Francji, Holandii...
...Na przykład w uniwersytetach są kierunki ogólne i zawodowe, kończące się tytułem inżyniera. Chodzi zatem o wyłonienie w obrębie uczelni profili kształcenia zawodowego i ogólnoakademickiego. W założeniach do nowelizacji podkreśla się fakt, że jednostki, które nie mają możliwości nadawania stopnia doktora, muszą prowadzić profil zawodowy. Te jednostki będą musiały przeformułować swoje programy studiów na jeszcze bardziej praktyczne prowadzenie zajęć z większym udziałem praktyk i staży...Więcej: Nauka w Polsce

Jest zatem progresywnie i roztacza się optymistyczna perspektywa...

A jednak, całkiem  równolegle Prawo  Rzeczypospolita prezentuje w dniu dzisiejszym serial pod tytułem: jak skutecznie wyemigrować:

Jak bezpiecznie znaleźć pracę za granicą
Niemcy
 Wielka Brytania
Francja
Norwegia

A Kasia Tusk nie emigruje, bo żyje z portalu o modzie...TUTAJ

Brak komentarzy: