Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 11 maja 2013

Petycja do Prezesa Urzędu Zamówień„ Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych uniemożliwia naukowcom  swobodnie dysponować środkami finansowymi przydzielonymi im w ramach realizacji projektów badawczych.

Ważne, aby badacze bezkompromisowo określili własne stanowisko w tej materii.
Więcej: PETYCJA

Brak komentarzy: