Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 14 lipca 2013

14 lipca - święto demokracjiSymbolika 14 lipca upamiętniająca wybuch Wielkiej Rewokucji Francuskiej z 1789 roku, przekracza granice państwowości - to prawdziwe święto praw człowieka i obywatela. Deklaracja praw człowieka i obywatela to preambuła Francuskiej Konstytucji, a jednocześnie wzorzec praw podstawowych demokracji, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czy Rzeczypospolita Polska, pełnoprawny członek Unii Europejskiej respektuje Deklarację Praw Człowieka i Obywatela oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej? 

Na ile wprowadzane legislacje w państwie pokomunistycznym mogą zmienić mentalność ludzi, którzy nie potrafią działać wspólnie, nie potrafią być niezależni, nie potrafią nastawiać czoła i wspierać się wzajemnie, a na każdym kroku szukają wsparcia administracji, którą zamierzają odmienić?

Brak komentarzy: