Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 30 lipca 2013

Kwoty dofinansowania projektu Innowacyjne metody wykorzystania komorek macierzystych w medycynie

Z kwerendy internetowej wynika, iż projekt POIG-01.01.02-00-10909 zgłoszony przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie wnioskował o sumę 46 351 032,00 PLN, która została przyznana z najwyższą punktacją (96,20).

Partnerzy:
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – koordynator: Prof. Józef Dulak
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – koordynator: Prof. Michał Tendera
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – koordynator: Prof. Jerzy Kawiak
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie – koordynator: Prof. Leszek Kaczmarek

Brak komentarzy: