Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 29 lipca 2013

Jajszczyk nie ma stracha - rozdaje granty najlepszym

Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki  opublikował na łamach NCN artykuł: Grantowe strachy na Lachy

Co się zmieniło w nauce w Polsce? Wystarczy spojrzeć na mapę:

Czy przeprowadzono zapowiadaną reformę finansowania uczelni wyższych oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk?

Pomimo wielu pomysłów, projektów dotyczących powyższej kwestii grantobiorcy z PAN mieli się całkiem dobrze w 2011-2012

Przyszłość PAN pozostaje w rękach troskliwego  NCN, który rozdzielił 30 mln zł dla 6 zespołów, w tym 2 zespoły pod kierownictwem emerytów z jednego instytutu PAN TUTAJ, podobno wybitnych, a na pewno uwikłanych w system: 

prof. Jerzy Duszyński, były wiceminister MNiSW jest aktualnie członkiem korespondentem  PAN - czy znajdzie czas na pracę sensu stricte naukową?

prof. Andrzej Wróbel, IBD PAN, którego prace dotyczyły przede wszystkim układu wzrokowego, poprowadzi teraz projekt Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii.

Dyrektor NCN Andrzej Jajszczyk z zawodu inżynier od telekomunikacji jest jednak pełen optymizmu i pozostaje przekonany, że przekazał olbrzymie pieniądze w ręce kompetentnych i pracowitych - najlepszych w temacie....

Brak komentarzy: