Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 20 lipca 2013

Jak za Gierka: Premier Donald Tusk i minister nauki prof. Barbara Kudrycka spotkali się z przedstawicielami środowiska nauki lecz przemawią dla ćwierć inteligentów.

 Ze strony MNiSW

W spotkaniu, które odbyło się dziś w Kancelarii Premiera, uczestniczyli przedstawiciele instytucji nauki, uczelni, instytutów naukowych, stowarzyszeń branżowych oraz młodzi naukowcy.

Premier Donald Tusk przypomniał ogromny zakres inwestycji i środków zainwestowanych w polską naukę, szczególnie w infrastrukturę, biblioteki, laboratoria, sprzęt. Podkreślił, że kluczowe jest, aby te pieniądze zaczęły pracować na rzecz innowacyjności i wysokiej jakości badań oraz kadry naukowej. Donald Tusk dodał, że aby osiągnąć ten cel niezbędne jest wzajemne zaufanie oraz synergia między administracją publiczną, ludźmi nauki i administracją uczelni wyższych.

Premier odniósł się również do korzystnych dla środowiska naukowego zmian w prawie zamówień publicznych, które podniosą progi ustawowe do 200 tys. euro w przypadku uczelni i do 130 tys. euro dla instytutów naukowych. Dodał, że w ten sposób Polska stanie się jednym z najbardziej liberalnych krajów europejskich w tym zakresie.

Donald Tusk podziękował za zrozumienie środowiska nauki dla zmian planowanych w ramach nowelizacji budżetu. Jednocześnie zapewnił, że projekt dotyczący podniesienia płac dla pracowników naukowych będzie kontynuowany. Minister Barbara Kudrycka podkreśliła, że zmiany w budżecie nie wpłyną na wysokość dotacji oraz środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów przekazywanych uczelniom...

Brak komentarzy: