Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 18 lipca 2013

Minister Kudrycka koresponduje ze środowiskiem

W kwietniu br. z inicjatywy prof. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie został skierowany do Prezesa Rady Ministrów list poparty przez ponad 300 profesorów. W załączniku do listu wskazano konkretne nieprawidłowości w aktualnym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Więcej: obywatelenauki.pl

Odpowiedź minister Barbary Kudryckiej zawarta jest na 15 stronach tekstu całkowicie oderwanego od potrzeb korespondujących przedstawicieli środowiska, będących kopią różnych szczegółowych ustaw planowanych lub wdrożonych. List rozpoczyna zdumiewające stwierdzenie iż:...Reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki od początku była prowadzona w stałym dialogu ze środowiskiem..., a w punkcie 1b rozczulają akapity dotyczące wzoru dyplomu oraz godła uczelni. Więcej: odpowiedź minister Kudryckiej

Brak komentarzy: