Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 20 lipca 2013

Ocena parametryczna I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

W 2013  roku odbyły się wybory członków krajowych i zagranicznych PAN.

Bogusław Śliwerski, profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; członek Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów (2013-2016); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011) przedstawia na swoim blogu w jakiej relacji pozostają troska o najlepszy poziom pretendentów do PAN oraz kluczowy wskaźnik Hirscha w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Na członków korespondentów PAN wybrano 7 profesorów: indeks Hirscha 4-8, średnio: 5,9 
Nie wybrano na członków korespondentów PAN:  9 profesorów: indeks Hirscha 11-16, średnio: 13,5

Prof. dr hab. Czesław Kupisiewicz, członek rzeczywisty PAN: ... przy takich rozwiązaniach organizacyjnych przeprowadzanie wyborów nie mają żadnych szans kandydaci z tzw. dyscyplin niszowych, mniejszościowych. Chodzi tu o dyscypliny naukowe, które nie mają swojego odpowiednika w instytutach naukowych PAN, ani też nie mają większościowej liczby członków korespondentów i członków rzeczywistych w Wydziale, którzy swoimi głosami mogliby poprzeć kandydatów tych dyscyplin...(cytat z listu do do Prezesa PAN). Więcej: sliwerski-pedagog

 ---
Bogusław Śliwerski, profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; członek Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów (2013-2016); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), a przede wszystkim posiadający wskaźnik Hirsha = 11  prowadzi swój swój blog od 2009 roku.
Jest pedagogiem w obszarze trudnych pedagogicznych problemów (pedagogika specjalna) oraz jako reprezentant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie identyfikuje się z filozofią nurtu chrześcijańskiego...

Taka jest fasada blogu Śliwierskiego, który nie podejmuje żadnej dyskusji wykraczającej poza treści, które  sam propaguje, bądź treści, które go dotykają bezpośrednio (bo nie załapał się na członka PAN pomimo iHirscha=11), bądź zaczyna odczuwać konkurencję ze strony wyhabilitowanych w Czechach lub na Węgrzech...

W dniu dzisiejszym, Interdyscyplinarni Humaniści umieścili link do ankiety dotyczącej 
doboru kadry naukowej zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 16.03.2011 Artykuł 118 a mówi iż zatrudnienie nauczyciela akademickiego dokonuje się na podstawie otwartego konkursu. Warunki konkursu określa statut uczelni. Chociaż konkursy zaczęły być ogłaszane, czyli upublicznianie na stronie MniSW, to sposób przeprowadzania tych konkursów w żaden sposób nie jest kontrolowany. Poniższa ankieta pomoże zbadać ten problem: http://www.ankietka.pl/ankieta/109518/konkursy-na-stanowiska-akademickie-w-polsce.html

Wielki PEDAGOG nie zainteresował jednak się faktem, że Interdyscyplinarni Humaniści posiadają wiedzę iż procedowania konkursów na stanowiska akademickie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie nie są prowadzone rzetelnie..

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Jakim cudem dla Śliwerskiego wyliczono indeks Hirscha na poziomie 11, skoro Web of Science nie wykazuje dla niego ŻADNYCH indeksowanych pozycji? Z Google Scholara? Bądźmy poważni. Jego indeks Hirscha to dokładne ZERO!