Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 13 lipca 2013

Reformy Rosyjskiej Akademii Nauk

Rosyjska Akademia Nauk, mało aktywna w ostatnich dekadach, gwałtownie potrzebuje zmian, które ożywią naukę, wprowadzą innowacje, zaoferują możliwości, pracę dla badaczy oraz otworzą się na współpracę międzynarodową. Potrzebna jest ewaluacja RAN pod kątem jakości oraz kompatybilności z  badaniami naukowymi na świecie.

Ostatnim pomysłem Rosyjskiej Dumy na reformę RAN było pozbawienie RAN pełnej kontroli nad jej majątkiem. Interwencja profesora Fortova, nowo wybranego prezydenta RAN zmodyfikowała powyższy zapis. 

Choć niektóre z planowanych zmian są korzystne, to rosyjscy naukowcy odczuwają brak dialogu z Rosyjską Dumą. 

Rosyjskich naukowców wspiera EuroScience, więcej: Statement RAS

Petycja: Russian government: Preserve freedom of science in Russia. Pull the bill back!

Brak komentarzy: